Martina Đuras

Izv. prof. dr. sc. Martina Đuras
Zavod za anatomiju, histologiju i embriologiju
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
NGO “Val”